איור ‭:14‬ הגדלת שטחי הזיכיון בעבר הירדן, 1939 מקור: אמי"ה