איור ‭:13‬ סקר האזור ליד נבי מוסא, ‭.1927‬ עומדים מימין לשמאל: נובומייסקי, טאלוק, ד"ר ג'ון אוונס וד"ר פיקרד. יושב מימין: מוסיה לנגוצקי מקור: ב' לביא, הזהב השחור בארץ ישראל, עמ' 79