איור ‭:12‬ הברכה ֵ הניסיונית הראשונה בעולם להפקת אשלג, ברכה ֵ כפולה בעלת דפנות עץ ממולאות בחרסית מקור: מ' נובומייסקי, ים המלח, מאגר של מינרלים, ‭.1936‬ אה"מ 27״980