איור ‭:7‬ משלחת השולטאן לחקר ים המלח, במרכז – ארבעת חברי המשלחת, משמאל לימין: אהרן אהרנסון, ד"ר מוחרם אפנדי, פרופ' מקס בלנקנהורן ופדי אפנדי מקור: אוסף ד"ר רן אהרנסון