חקר אוצרות הטבע במרחב ים המלח בראשית המאה העשרים

למרות הידע שהיה קיים על אודות המינרלים ואוצרות הטבע המצויים בים המלח והמידע שנאסף במסעות המחקר שנערכו באזור במאה התשע עשרה , רק בראשית המאה העשרים החלו לבחון את הדברים באמצעות בדיקת השטח ומחקר בו . היוזמים שהחלו בכך באו מחוץ לארץ ישראל ומשלושה מרחבים לאומיים ; שניים מהם היו זרים – אימפריאליים ומנדטוריים . הראשונים היו העות'מאנים , ולאחר מלחמת העולם הראשונה היו אלה הבריטים . היוזם השלישי , שהיה הראשון מבחינה כרונולוגית שחקר את האזור , היה יהודי וציוני , ששאף לחזור לארץ ולהקים בה בית לאומי שמושתת על עבודה יצרנית ופיתוח כלכלי . יש להבחין גם שמקצת היזמים היו ממשלתיים , ומקצתם – פרטיים . . 39 פרידמן , הבית הלאומי , עמ' . 80 . 40 שם . . 41 שם . . 42 ברוור , גבולות א"י , עמ' . 91 הפעילות העות'מאנית לחקר האזור בראשית המאה העשרים הייתה ארץ ישראל אזור נידח של האימפריה העות'מאנית , אך משעלה לשלטון השולטאן עבד–אל–חמיד השני בשנת , 1876 הוסבה תשומת לבו לאזור זה . השולטאן התעניין בייחוד בנעשה באזורי הגבול של האימפריה , ועשה רבות כדי לחזקם ולהגביר את שלטונו בהם . לנוכח הידע שפרסמו הנוסעים והחוקרים במא...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב