איור ‭:6‬ שיירת גמלים נושאת שקי תבואה מים המלח לירושלים מקור: אוסף 'המושבה האמריקנית‭,'‬ ספריית הקונגרס, וושינגטון (באדיבות ד"ר א' יעקובסון)