איור ‭:1‬ מפה כללית של ים המלח והאזור, 1935 מקור: ר' טהון, הקפנו את ים המלח ברגל, עמ' 12