המאפיינים הפיזיים של הים והאקלים

ים המלח מצוי במקום היבשתי הנמוך ביותר על פני כדור הארץ , הוא מקווה המים הטבעי המלוח ביותר בעולם , והרכבו הכימי מאפיין אותו בלבד . פני השטח שמסביבו משמשים לו מסגרת גאולוגית , הידרוגרפית ואקלימית , ושני המרכיבים הללו יחדיו , הים והאזור , מהווים הרכב מרחבי יחיד ומיוחד . מקצת המאפיינים הפיזיים באזור השתנו במשך השנים , והם ממשיכים להשתנות בימינו , כמו ממדי השתרעות הים ותכונות מימיו . מאפיינים אחרים , כמו הטופוגרפיה והאקלים , לא השתנו בתקופות ההיסטוריות , והם ממשיכים לאפיין את האזור מאז ועד עתה . תכונותיו של ים המלח בקע ים המלח הוא המקום הנמוך ביותר במערכת השקע הסורי–אפריקני , והוא מצוי בשוליים הצפוניים של רצועת המדבריות הגלובליות בחצי הכדור הצפוני . השילוב בין מקומו הגלובלי ובין מאפייניו המסוימים יצרו בו ובאזור שמסביבו תכונות מיוחדות . בקע הים הוא צר ועמוק יחסית לסביבתו . מצוק ההעתקים של מדבר יהודה והמתלול החריף של הרי מואב מתווים לו גבולות ברורים וחדים במערב ובמזרח , ובדרך כלל אינם מותירים משטחי חוף נרחבים . רק בשני קודקודי הים , בצפון ובדרום , אין לבקע גבולות חדים . בצפון משתרע אזור גבעי ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב