פרק ראשון סגולותיו של אזור ים המלח, הפעילות והמחקר במרחביו