מפתח השמות והעניינים (מבחר)

* שם מסוים יכול להתייחס לאנשים שונים ( כמן הושע , פקח . ( השמות הובאו בכתב עברי , ובדרך כלל בכתיב מלא , ובגרסה העברית של השם . הרכיב התיאופורי “ יו” הובא על פי רוב בצורה “ . ”יהו אבות ( והמסורות , 291 , 277 , 276 , 275 , 262 , 260 , 49 , ( , 469 , 468 , 467 , 442 , 415 , 407-405 , 391 , 336 548 , 537 , 532 , 529 , 524 , 493 , 488 , 480 , 470 אביהו , 151 , 88 אבל–בית–מעכה , 28 אברהם , ( ראו אבות ) אברם , 92 אגיבי , 173 , 147 אדד–מלכ–ארש , 236 , 94 אדו , 220 , 146 , 129 אדום , 469 , 422-421 , 63 , 60 אדוניחא , 173 , 133 , 96 אהוא ( נהר 151 , 146 , ( אויל ( אמיל ) מרודך , 444 , 206 , 205 , 204 , 152 אומנים ואמנים , ( ראו בעלי מלאכה ) אוניברסאליות , , 395 , 394 , 368 , 367 , 361 , 331 , 285 , 478 , 429 , 428 , 427 , 422 , 421 , 420 , 405 , 404 541 , 536 , 534 , 502 אוסטרקון ארמי מאשור , 238 , 56 אוסטרקון ארמי מכלח , 131 , 130 , 91 אופיס , 172 אורמלך , 147 , 96 אחאב בן קוליה , 462 , 459 , 366 , 348 אחזיה , 138 , 137 , 94 , 93 אחיהו , , 186 , 185 , 184 , 172 , 152 , 150 , 133 , 131 , 93 , 87...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ