ביבליוגרפיה

אביגד , “ גולים “ Avigad , N ., “ Seals of Exiles" , IEJ 15 ) 1965 ( , pp . 222–230 . אביגד–סאס , קורפוס Avigad , N ., Sass , B ., Corpus of West Semitic Stamp Seals , Jerusalem 1997 . אביעוז , “ יהויכין” אביעוז מ , ‘ “ סיפור שחרורו של יהויכין מלך יהודה מכלאו , הקשריו הספרותיים ומשמעותו , ”התיאולוגית שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טז , ירושלים תשס"ו , עמ' . 41-29 אבישור–דויטש , מיכאל אבישור , י ‘ ודויטש , ר , ‘ מיכאל . מחקרים בהיסטוריה , באפיגרפיה ובמקרא ] ספר מ' הלצר , ] ת"א תשנ"ט . אבישור–הלצר , “ יהויכין” Avishur , Y . and Heltzer , M ., “ Jehoiachin , King of Judah in Light of Biblical and extra-Biblical Sources" , ne 34 ) 2007 ( , pp . 17–36 י Transeuphrat אברהם , “ אגיבי” אברהם , ק , ‘ “ רכוש ובעלות במשפחת אגיבי , ”בבבל ארץ–ישראל כז ] ספר ח' ומ' תדמור , ] תשס"ג , עמ' . 9-1 אברהם , “ ירושה” Abraham , K ., “ An Inheritance Division Among Judeans in Babylonia from the Early Persian Period " in : M . Lubetski ) ed . ( , eld 2007 , pp . 206–211 New Seals and Inscriptions , She אברהם , ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ