נספח ‭:]37[‬ באדיבות התכנית לחקר לוחות יתדיים ע“ש דר‘ שלמה מוסיוף, אוניברסיטת בר–אילן.