ג. שונות

[ 29 ] ג 1 / חוזה נישואין ) BM 65149 ( M . Roth , AOAT 222 , pp . 92–93 , no . 26 ; M . Jursa , N . A . B . U 2001 / 102 סיפר , י “ א אייר 535 / 4 , (?) לפסה “ נ . 1 גוזאנ בנו של כרבת צאצא ארר כה אמר מרצונו לבל–אבלט בנו של אושע ולגדדית 4 אמו : “ אנא מיסרו לי את כשא בתכם , הנערה , ל ( מטרת ) נישואין . תהיה–נא ( לי ) . ”רעיה 7 בל–אבלט וגדדית אימו נעתרו ל ( פניה ) שלו , ונתנו לו את כשא בתם ל ( מטרת ) נישואין . 10 אם תימצא כשא בחברת גבר אחר היא תומת בפגיון ברזל . 12 אם גוזאנ ישלח את כשא וייקח לו אישה שנייה על פניה , הוא ישלם לה שישה מנים כסף והיא תלך לבית אביה . בל–אבלט וגדדית נתנו מרצונם כנדוניה לגוזאנ בנו של כרבת צאצא ארר עם כשא בתם : 17 שליש שקל תכשיטים משובצים ( זהב , (? צמד עגילי זהב בערך של שקל אחד , מיטה אכדית אחת , חמישה כסאות , שולחן אחד , גביע ( ברונזה ) ומגש ברונזה . מרדך וזרפנית 24 יצוו–נא את אובדנו של מי שיפר הסכם זה . נבו , סופר אסגל , יקצר–נא את ימיו 26 הארוכים . 27 ( נכחו ) בחתימת הסכם זה ; בפני : 28 אחיה , בנו של אריח , הסוחר המלכותי ; באני בנו של בל–אצר צאצא ארד–נרגל ; 30...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ