ב. חוזי מכירה

[ 26 ] ב 1 / M . Jursa , AfOB 25 , 141 סיפר , ד ‘ ב 551 / 0 ] ... [ לפסה “ נ 1 שדה ‘ בתול ‘ (• ( tapt רכוש ( האל ) שמש . ש ] דה ב [ תל–גב , פחוות סיפר ( שמשתרע ) מן 3 תעלת ש ] . [ ש עד מלוא חמישה כור שדה , ] מסרו [ נרגל–שר–בלט המפקח ( קיפ ) של אבבר ומשזב–מרדכ הכהן ( הראשי ) של סיפר ל [ מינ–אש ] בן יהורם . 8 ] ב ( משך ) שנת [ יים (?) הוא יעבד ] בשלמות [ את השדה ה ‘ בתול : ‘ יחרוש , יפורר (?) ויטע אותו . כאשר ] יש [ לים ( להכשיר את השדה , ( ייתן מינ–אש רבע מכל מה שיגדל בו 12 במשך שש שנים ( ואת ) המעשר ( כ ) חלק לשמש . עדים 19-15 א ( ארבעה צאצאי משפחות בבליות 19 , ( ב– 21 א סופר . 21 ב סיפר , ד ‘ ב ] . . . [ שנת חמש לנבו–נאד מלך בבל הערה : ראו גם תעודה ] 34 [ [ 27 ] ב 2 / M . Weszeli , WZKM 86 ) 1996 ( , 472 f .: 2 סיפר כ “ ו טבת 523 / 2 לפסה “ נ 1 חמור בן שבע בצבע עפר אשר צוארו רשום על ( שם ) שמש–אבנ ואזנו השמאלית 3 מבותקת . ( batqatu ) שייך למנ–כי–בנית בן בל–אב–אצר . הוא מסר ( אותו ) במחירו הקבוע , חצי מנה כסף , לאשר–תריב בן בננ–אדנ . 7 ( עבור סיכון ) מצד האדם הבא (?) בקשר לחמור ערב מנ–...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ