א. שטרות

[ 24 ] א 1 / שטר ערבות Dar . 310 בבל , ט ‘ שבט ג ‘ רנ “ ב 510 / 09 = 1 שטר החוב של 16 מנה כסף ( מסוג ) גנ של נבו–אצר–ש בנו של גזנ שנזקף לחובת : רימות–בל בנו של שמ–אכינא וכינא בנו של דנ–אחי–ש–אבנ ; ונריה בנו של בל–זיר–אבנ 5 ערב לתשלום . לשם כך , 8 מנה כסף גנ של נריה , בנו של בל–זיר–אבנ נתקבלו מידי מרדכ–נצר–אפל בנו של את–מרדכ–בלט בן אגב לזכות רימות–בל וכינא . כל אחד לקח ( שטר . ( 16-10 עדים ( שמונה אנשים . ( 18-17 סופר ; מקום 19-18 תאריך ( שנת 11 לדריוש מלך בבל ( וכל ) הארצות . ( [ 25 ] א 2 / שטר–חוב ( כסף ) BE 8 , 141 נפר , י “ ג ( מתי שהוא ) בין 626 ל– 618 לפסה “ נ (?) כנראה משנת 623 30 1 ככר כסף של ( האל ) שמש ( נזקפו ) לחובת << לזכות ‘‘ שמ–אדנ , מרדכ–אשלמ , שרנ , מרדכא , גריה ( ו ) נבו–אשלמ . . . . הם יתנו מנה אחד . . . לשמש באלול . אחד ערב לשני . אם הם לא יתנו באלול 6 הם יתנו . . . ו . . . 7 במעמד בל–אפש ( פקיד ) ק ] יפ ]? של ] נפ [ ר ;(?) נאד–מרדכ ( פקיד ; . . . ( בל–ארש ] בן / צאצא [ ננ < א אצל–‘ ; נבו–אשבש צאצא אפש–אל ; אל–] ... [ צאצא רב–באני ; והסופר נבו–אטר–נפשאת . נפר , יום...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ