ד. שונות

[ 21 ] ד 1 / ABL 633 + CT 53 , 46 , cf . F . M . Fales , AfO 27 ) 1980 ( , 142–146 ; SAA XVI , 63 גוזן , אמצע מאה ז ‘ לפסה “ נ 1 ( כבר ) כתבתי למלך על שישה אנשים ואישה אחת : כותי הסופר , תותי הממונה על האחוזות , אדד–כלנ הכוהן , קרדי הרכב נריו הממונה על הנכסים ( חשבונות , ( פלטיו ] משרתו / עבדו ]? וזזא אשת תרצי ( כולם ) משרתי הפחה . בעניין גוזן זה קרה ( ו ) הם יודעים ( זאת ;( ואם לא קרה ( דבר , ( הם גם יודעים . ידבר–נא המלך אדוני אתם . עברות אחרות שלהם אמסור–נא למלך אדוני . אשר לכותי ואשר לתותי , חטאם הוא שבני פקד עליהם : “ הביאו לי את הסוסים ( ו ) אוביל–נא אותם לפני . ”המלך הם לא הסכימו . חטא אחר שלהם : ( בימי ) אביו של המלך אדוני הם רשמו את כסף ( תשלומי ) האשכר של הרועים במסמך אשורי ( ו ) במסמך ארמי ( ותלו אותם ) בצוואר של נבו–קתי–צבת ( פקיד ) המשנ של הממונה על האחוזות של הסופר . התעודה על סכום הכסף הייתה תלויה על צווארם והם חתמו אותה בטבעת ( חותם ) בזו הלשון : “ אם הם לא ייתנו את הכסף בשנה זו , הם . ”ימותו כאשר הם מימשו את האיום , הם חתכו את טבעות ( החותם ) מצווארם וזרקו ( אותן . (...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ