ב. חוזים

[ 7 ] ב 1 / חוזה מכירה ( שדה ) . h . H amad SH 92 / 6349 / 21 ; K . Radner , Die neuassyrischen Texte aus Tall Š Berlin 2000 , pp . 66–67 נמצא בדור–כתלימ ; ( הוצא במגדל , (? אדר 603 / 2 לפסה “ נ 1 חותם אבר–חרן בן אל ת– אפק בעל שדה שנמכר ( מיל ‘ נמסר . ( ( טביעת חותם ) 4 שטח של 1 . 5 חומר שדה , בית שלחין , ב ( יישוב ) מגדל : גובל בנהר / תעלה ( וכן ) בשדה העילמי ( ם ) ובבית זנגר–אבנ שארית השדה שאחיו נתנו . אדד–אפל–אדנ התחייב בחוזה וקנה עבור 16 . 5 שקל כסף . מלוא המחיר שולם ; האדמה נרכשה בתשלום . 17 אין חזרה , ( דין ) ודברים . כל מי שיתכחש אשור , שמש , ] בל [ ונבו יגרמו לו לגמול . (?) המתכחש ישלם קנס של 5 ( מנה ) כסף . 21 חודש אדר , שנתיים ל ( שלטון ) נבוכדנאצר מלך בבל . 23 עד שלמאנ–שנגא–אצר ; עד חנצר ר ; עד יאחי ; עד גבי ; עד אדי ; עד נאד–אשר ; 29 עד מני ; עד מנ–כי–אחי ; עד ארד–נבו . הערה בארמית : אגרת ארק מגדל זי זבן אברחרן זי לחכור זבן . = ) שטר אדמת מגדל , שמכר אברחרן ( ו ) אשר ל ( צורך ) עיבוד מכר . ( [ 8 ] ב 2 / חוזה מכירה ( קרקע ) . h . H amad SH 92 / 6349 / 12 ; K . Radner , Die...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ