א. שטרי חוב

[ 1 ] א 1 / שטר–חוב ( כסף ) K . Radner , Ein neuassyrisches Privatarchiv der Tempelgoldschmiede von Assur cken 1999 ( , p . 72 f . ) VAT 8653 ( ) Saabr אשור , א ‘ שבט 636 לפסה “ נ 1 שלושים שקל כסף של קרד–אשר ( נזקפו ) לחובת בלס בן כני . בנית–ד ר אמתו מושכנה . 6 הוא יוציא את אמתו ביום שבו הוא ייתן את הכסף . אם היא תמות או תברח , זה עניינו של אדונה . בלס ערב בבית ( ו ) אם האמה תברח . 9 עד בניו ; עד בנית–ארש ; עד שמ–נבו ; עד ארד–נבו ; עד קיקי , אופה ; עד אנזי ; עד פטוסרי ; עד חרוצ . 18 שבט יום א ( בו , בשנת ה ) לאמ של מרדכ–שר–אצר . [ 2 ] א 2 / שטר–חוב ( כסף ) ( תרגום חלקי ) D . N . Wiseman , Iraq 15 ) 1953 ( , 142 ; B . Parker , Iraq 17 ) 1955 ( , Pl . 28 ) after 108 , photograph ( , 121 f .: ND 3433 ( כלח או סביבתה , ( כ “ ב טבת , בין 647 ל– 612 לפסה “ נ שמש–שר–אצר הסריס ; אח–אד , 8 שקל כסף ; ביתו ובניו הם משכון ; > מנ–כי–ארבאל . < בפני ריבי / שובי בנו של אשר על העיר ; עד נרגל–אפש ; עד לדגל–אל ; עד יוחי . טבת , יום כ “ ב , ( שנת ה ) לאמ של אפק–אנ–ארבאל . [ 3 ] א 3 / שטר–חוב ( כסף ) ADD 3...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ