נספח מקורות לתולדות גולי ישראל ויהודה באשור ובבבל (מאות ח-ו לפסה“נ) תרגם: רן צדוק ערך: בוסתנאי עודד