סיכום

המאה ו לפסה “ נ נמנית עם התקופות החשובות בתולדות העמים בקדמת אסיה בעת העתיקה . פתחה של מאה זו עמד בסימן היעלמותה של האימפריה האשורית , שהפילה את חתתה על עמים ומדינות עד השליש האחרון של המאה ז , ועלייתה של האימפריה הבבלית–הכשדית ( האימפריה הנאו–בבלית ) בשלטונו של נבוכדנאצר ב . ‘ במאה ו קרסה ונפלה האימפריה הנאו–בבלית תחת לחץ הפרסים בהנהגתו של כורש . במאה זו חרבו ממלכת יהודה , בירתה ובית מקדשה , בא הקץ על מלכות בית דוד וחלק נכבד מתושבי יהודה יצאו לגולה אירוע טראומטי הן לגולים והן לנשארים . ואולם כבר במאה זו חזרו מקצת מן הגולים וצאצאיהם ליהודה לבנות מחדש את בית המקדש עם תקווה גדולה לחידוש ימיהם כקדם . ועם זאת , זו לא הייתה חזרה אל מה שהיה לפני החורבן וההגליה . תקופת הגלות 538-586 ) לפסה “ נ ) הייתה נקודת מפנה חשובה בתולדות ישראל , שלב חשוב בפריודיזציה של תולדות עם ישראל , תקופה של “ התהוות חדשה , של התבצרות , של חשבון הנפש , של יצירת צורות חיים . ”חדשות במילים אחרות , ההגליות ממלכויות ישראל ויהודה מציינות את ראשית התפוצה היהודית וההגליות בידי הכשדים מסמנות את ראשיתה של היהדות , שעיצובה ,...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ