7. תכלית ההגליה והגאולה

הגלות אינה רק עונש אלא היא גם תכליתית . המטרות הן : ( א ) טיהור וזיקוק העם מחטאיו ומטומאתו כהכנה לברית חדשה עם כל עם ישראל , יהודה ואפרים ; ( ב ) מגמה חינוכית “ וידעו כי אני ה , ” ‘ גם ישראל וגם העמים ; ( ג ) טיהור הארץ “ כל ימי השמה” ( דה “ י לו . ( 21 א . “ והייתם לי קדשים כי קדוש אני ה ” ‘ ( וי ‘ כ ; 26 כב . ( 32 העם גלה בגלל הטומאה שדבקה בו ולכן יש לטהר את העם . נקודה זו מודגשת בנבואות יחזקאל הכוהן לפיהן טיהור העם הוא תנאי בל יעבור לחידוש הקשר בין ה ‘ לעמו . הם יצורפו כמו שצורפים מתכות : “ כהתוך כסף בתוך כור כן תתכו בתוכה” ( יח ‘ כב ( 22 וכן “ והפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות והתמתי טמאתך ממך” ( יח ‘ כב ; 15 וכן יד ; 11 כ ; 43 כד ; 13 לו ; 25 לז ; 23 לט 24 וראו גם יש ‘ א . ( 28-25 כשם שהעבדות במשך 400 שנה ( בר’ טו ( 13 במצרים , “ כור , ”הברזל קדמה לשחרור ולקבלת החוקים בהר סיני , כך הגלות בבבל , “ כור , ”עוני טיהרה את העם והכשירה אותם לגאולה ולברית חדשה ( יש ‘ מח ; 10 נב . ( 12-11 ולכן מי שלא נענשו בעונש ההגליה ונשארו בארץ אין להם חלק בהתחדשות . גם לפי ירמיהו השיבה לארץ קשורה בט...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ