3. הגלות ־ קללה

ההגליה מן “ הארץ הטובה” אל ארץ אחרת , “ אל גוי אשר לא ידעת” ( דב ‘ כח ( 36 נכללת בסדרת הקללות הנוראות שיפקדו את העם אם לא ישמע בקול ה ‘ אלוהיו כמפורט בדב ‘ כח . 68-36 על–פי קטע זה אין הקללה מסתיימת בכך שהעם נעקר בכוח מאדמתו . ההגליה היא רק אסון אחד בסדרה של מכאובים , זוועות ותלאות שיפקדו את הגולים . הם יהיו נתונים ל “ לב רגז וכליון עינים ודאבון ; ”נפש כל העת יהיו שרויים בפחד שכן אינם יודעים מה ילד יום “ והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך . בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר . ”תראה על התיאור הקודר של דב ‘ כח חוזר ישעיהו ( השני ) ואומר : “ ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק” ( נא . ( 13 המציק הוא חסר רחמים המכביד עולו גם על זקנים ( מז . ( 6 צריו מושלים בו בעריצות ( יח ‘ לט ; 23 איכה א ; 5 יש ‘ מט ( 25 ושמים עליו עול כבד : “ עשוקים בני ישראל ובני יהודה יחדו וכל שביהם החזיקו בם מאנו שלחם” ( יר ‘ נ ; 33 וכן כח ; 2 יש ‘ נב . ( 2 נחמיה מזכיר “ את כל התלאה אשר מצאתנו ... מימי מלכי אשור” ( ט . ( 32 הם יופצו בכל העמים “ מקצה האר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ