2. הגלות ־ מוות, מר ממוות ותחליף למוות

ההגליה כרוכה במוות על אדמה זרה , הגלות משולה למוות , באה בהקבלה למוות או שהיא תחליף למוות . עמוס אומר לאמציה “ ואתה על אדמה טמאה תמות” ( ז . ( 17 ירמיהו אומר לפשחור : “ ובבל תבוא ושם תמות” ( כ ; 6 וכן ראו כב ;( 26 , 12 שלום בן יאשיהו יוגלה בבלה ושם ימות ( יר ‘ כב , ( 12-10 וכך כניהו בן יהויקים ואמו ( יר ‘ כב -24 . ( 30 ה “ נשיא” של בית ישראל יובא לגולה בבלה ושם ימות ( יח ‘ יב ;( 13-12 צדקיהו הובא אל בבל ושם מת ( יר ‘ נב . ( 11 יחזקאל נושא קינה “ אל נשיאי ישראל” ( יח ‘ יט , ( וקינה היא סוג ספרותי המביע צער ואבל על מות אדם או על חורבן עיר . הגלות היא “ קבעת כוס התרעלה” ( יש ‘ א . ( 17 המוות אורב לגולים ; ירמיהו מאיים בשם האל : “ והפיצותים בגוים אשר לא ידעו המה ואבותם ושלחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם” ( יר ‘ ט ; 15 כד ; 10-9 כז , ( 10 וכך גם בנבואות בספר יחזקאל ( יח ‘ ה ; 12 , 2 לט ; 23 וראו גם וי ‘ כו . ( 33 הנשארים לאחר רצח גדליהו מסמיכים מוות להגליה , “ להמית אתנו ולהגלות אתנו בבל” ( יר ‘ מג . ( 3 “ גולה וסורה” מופיעה בהקבלה ל “ שכולה וגלמודה” ( יש ‘ מט . ( 21 בדב ‘ ד 27-26 השמדה טו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ