פרק שנים–עשר תפיסת הגלות במקרא

“ מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה ‘ אליו ויגדה על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עבר . ויאמר ה ‘ על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה ... והפיצותים בגוים אשר לא ידעו המה ואבותם ” ... ( יר ‘ ט . ( 15-11  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ