סיכום

היסודות הסגוליים שצוינו ככוחות שימור עצמי הגובלים עם תודעה של שונות מאחרים היו רבים וחזקים בקרב גולי יהודה , בעיקר אצל הגולים ממעמד העילית , יותר משהיו אצל גולי ישראל , ומכאן התוצאה שעיקרה “ שיבת ציון” מצד אחד ו “ אשמת שומרון” מהצד האחר . רבים מן הגולים מבני יהודה לא חיפשו תחליף למסורותיהם ולתרבותם בעטיים של התנאים החדשים ואף לא זהות חדשה , אלא טיפחו , פיתחו , ערכו ואף חיברו ספרות שנושאיה המרכזיים ועקרונות אמונתה הם : תודעה בקרבת דם ( ethnogenesis ) עם שמירה על רשימות יחס ( גניאלוגיות ;( דת מונותיאיסטית שעל–פי אמונתם ראשיתה בימי האבות שהיו גרים בארץ כנען ; ישראל כעם נבחר בתוקף ברית עולם עם אלוהי האבות ; צידוק הדין האלוהי ; הבטחת הארץ ; קשרים עם ארץ המולדת ; כיסופים לחידוש המלוכה , לירושלים ולמקדש שבתוכה ; אחריות קולקטיבית וסולידריות חברתית ; האסון אינו אסון של כל פרט ופרט לחוד אלא של האומה כולה ; חוקי טומאה וטהרה ; שמירה על מנהגים וימי זיכרון ; השבת והמילה ; הימנעות מנישואי תערובת ; גאולה של המיעוט החלש באמצעות יראי שמים “) ספרות . ( ”התפוצה על כל אלה צריך להוסיף גם את הלשון שהיא אמצעי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ