2. גורמים פנימיים

מיעוט אתני הרוצה לשמור על זהותו העצמית חייב לנקוט ביוזמתו אסטרטגיה של הישרדות ושל העמקת הזהות העצמית האתנית , הלאומית והדתית אל מול הסביבה הזרה באמצעות כלים וסייגים המבדילים אותו מן הסביבה ומאפיינים אותו כישות נפרדת . אלה שלא הוגלו אלא נשארו ביהודה לא נזקקו לפתח כלים לשם שמירת זהותם העצמית שהרי הם ואבותיהם יושבים על אדמתם מדורי דורות . כשמדובר על גולי ישראל בידי אשור ועל גולי יהודה בידי בבל הידיעות שבידנו נוגעות בעיקר ליהודה ואין לדעת אילו סייגים ותקנות שנקטו גולי יהודה הונהגו כבר לפני כן בקרב גולי ישראל . לפיכך הגורמים המובאים להלן , במסגרת אסטרטגיית ההישרדות של מיעוט אתני , נוגעים בעיקר לגולי יהודה בלי שאפשר לדעת כמה מהם היו קיימים גם אצל גולי ישראל . חלק מן הגורמים המפורטים להלן מצביעים על הבדלים שבסופו של דבר השפיעו על התוצאה . והתוצאה היא שיש ידיעות על “ שיבת ציון” לירושלים וליהודה ואין ידיעות על “ שיבת שומרון” לשטחי ממלכת ישראל לשעבר ( להוציא פרשנות של ממצאים ארכיאולוגיים ושל כתובים בודדים ;( הייתה פעילות ספרותית ונבואית בקרב גולי בבל , ולא ידוע על פעילות דומה בקרב גולי אשור ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ