מבוא

“ ויגל את ישראל אשורה וישב אותם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי” ( מל “ ב יז 23 , 6 ראו גם עמ ‘ ז . ( 17 , 11 כאמור , לא ידוע מה עלה בגורלם של הגולים מממלכת ישראל בידי אשור “) עשרת ( ”השבטים לאחר כיבוש שומרון חוץ מפירורי ידיעות מן הכתובות האכדיות מן המאות ח-ז לפסה “ נ . כן צוין שגולי ישראל לא נשכחו מאנשי יהודה לאחר כיבוש שומרון כפי שאפשר ללמוד מנבואות על גאולת ישראל בעתיד ובהן מדובר על “ שבות שומרון ובנותיה” ( יח ‘ טז ; 53 יר ‘ כג , ( 8 על “ הבן יקיר לי אפריםפ זכור אזכרנו עוד” ( יר ‘ לא ( 19 ועל נטיעת כרמים בהרי שומרון ( יר ‘ לא . ( 4 בני יהודה , לפני חורבן ירושלים , וכן בגולת בבל ולאחר שיבת ציון שמעו על גולי אשור , זכרו אותם וקיוו לאיחוד ישראל ויהודה עם בוא הגאולה ( יר ‘ לא ; 17 יח ‘ לז ; 22-16 זכ ‘ י 7-6 ועוד . ( ואולם אין ללמוד מחזונות אלה על מצבם של הגולים מממלכת ישראל לשעבר . לפי הקטע במל “ ב יז 40-34 בנוגע לגולי ישראל שהגלה סרגון ב “) בני , ”יעקב “ , ( ”תורה הם המשיכו בעבודת אלילים “ עד היום , ”הזה דהיינו גם לאחר עונש הגלות , ויש בכך הסבר חלקי לפחות להיטמעות בגויים של רוב גולי ממלכ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ