פרק אחד–עשר היטמעות מול הישרדות: בין גולי ישראל לגולי יהודה