2. קשרים של גולי יהודה עם אחיהם ביהודה עד הכרזת כורש

סוגיית טיב הקשרים בין גולי יהודה עם אחיהם ביהודה החל בגלות יהויכין וכלה בתקופת שיבת ציון היא חשובה , שכן מחקרים ופירושים רבים על הספרים ירמיה , יחזקאל וישעיה ( השני ) מבוססים על ההנחה שהיה ריב בין הקהילה היהודית בבבל לבין אחיהם ביהודה , והנביאים נקטו עמדות הפוכות לטובת צד אחד כנגד הצד האחר ( ראו לעיל , פרק שמיני , ולהלן . ( על מגעים בין אנשי הגולה לבין אנשי יהודה לפני החורבן אפשר ללמוד בראש ובראשונה מספרי ירמיה ויחזקאל . צדקיהו שיגר משלחת לבבל , את אלעשה בן שפן ואת גמריה בן חלקיה ( יר כט ( 3 וירמיהו שלח עמם איגרת “) ( ”ספר “ אל יתר זקני הגולה ואל הכהנים ואל הנביאים ואל כל העם אשר הגלה נבוכדנאצר מירושלים בבלה” יחד עם יהויכין , והוא מציע להם : “ בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פרין” וגו . ‘ אפשר שה “ ספר” ששלח ירמיהו הוא תשובה לפנייה של זקני הגולה בשאלה כמה שנים תארך הישיבה בגלות . הוא גם שלח “ ספר” אל גולי בבל ביד שריה בן נריה ( כנראה אחיו של ברוך בן נריה , ( שליווה את המלך צדקיהו בשנה הרביעית לצדקיהו ( יר ‘ נא . ( 59 זרטל , “ , ”שמרין עמ ‘ . 83-82 לפי ההשערה שהאנשים בדור–כתלימו הנושא...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ