1. גולי ישראל ("עשרת השבטים") בידי אשור

מעטות מאוד הידיעות על גולי ישראל ויהודה שהגלו מלכי אשור ועל גורלם בארצות הגלות . בכתובות מנהליות ועסקיות ממסופוטמיה מן התקופה הנאו–אשורית נזכרו אנשים שבשמותיהם רכיב תיאופורי יהויסטי ( ראו קובץ התעודות בנספח , ( אבל אין בהן תרומה לנושא דיוננו בפרק זה . במסורת היהודית יש סיפורים ואגדות על מקומם ועל גורלם של “ עשרת , ”השבטים שהוגלו אל מעבר ל “ נהר סמבטיון” או ל “ אפריקי” או ל “ הרי , ”סלוג והדברים סתומים . במל “ ב יז 40 , 34 נאמר : “ הם עשים כמשפטים ; ”הראשנים “ כמשפטם הראשון הם , ”עשים וחלוקות דעות החוקרים אם הכוונה לגולים מישראל היושבים במסופוטמיה או לישראלים שנשארו בפחוות שומרון תחת השלטון האשורי . שתי הכתובות 6 על התכנסויות בבבל ונבואות בזיקה להתרחשויות ביהודה ראה הספרות אצל ליפשיץ , ירושלים , עמ ‘ , 87 הע ‘ . 118 7 על העברה של חומר ספרותי בין יהודה לתפוצה בבבל ובמצרים ראו ליפשיץ , ירושלים , עמ ‘ . 398 ליפשיץ מביא כדוגמה את הסיפור על גדליהו ואת “ הביוגרפיה של . ”ירמיהו קוך , נביאים , עמ ‘ , 86-85 מניח שיחזקאל שמע על נבואות הפורענות של ירמיהו ועל ההשפעה שיש לאמירות בפי אנשי יהודה ביהוד...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ