מבוא

קשרים עם ארץ האם היא תופעה ידועה ונפוצה בכל הזמנים . לאשורים תושבי כניש אשר באנטוליה היו קשרים עם ארץ אשור , ולפיניקים תושבי המושבות הפיניקיות היו קשרים עם ערי האם צור וצידון . בשתי דוגמאות אלו אין מדובר בגולים שנעקרו מארץ האם . עם זאת ידועים קשרים של גולים עם ארצות מולדתם . לכן יש מקום לברר , האם נתקיימו קשרים בין גולי ישראל ויהודה עם האוכלוסייה הישראלית והיהודאית בארץישראל לפני חורבן ירושלים ועד ימי שיבת ציון . יתרה מזו , האם נתגלעה מחלוקת בקרב שתי הקהילות הללו ( גולים ונשארים ) בשאלה מי הם הממשיכים של “ עם ה ” ‘ והבעלים הלגיטימיים של הארץ שניתנה לבני ישראל ל “ . ”מורשה לקהילת הגולים במסופוטמיה ובחבלים הגובלים עמה הייתה לא רק בעיית ה “ אני” לעומת ה “ אחר” בארץ מגוריהם , אלא גם בעיית הפיזור חלק בגולה , “ בארץ רחוקה” ( ראו מל “ ב כ 14 “ מארץ רחוקה באו , ”מבבל וכן יר ‘ כז ; 10 יח ‘ יא ; 16-15 זכ ‘ ו ; 15 י , ( 9 וחלק במולדת . עם גלות יהויכין התפצלה שושלת בית דוד לשניים יהויכין ובניו בבבל , צדקיהו ובניו ביהודה , ואחר כך ישמעאל בן נתניה “ מזרע המלוכה” שנשאר בארץ–ישראל ( מל “ ב כה ; 25...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ