6. “נביאי שקר”

חזונות גאולה כשלעצמם הם ביטוי לציפיות לגאולה מצד קהל היעד . כבר עמדנו על כך ( הפרק השמיני ) שאסון וייאוש והציפיות שמתעוררות בעקבותיהם הם קרקע פורייה לצמיחת “ נביאי שקר” המנבאים גאולה במהרה בימינו . נביאי השקר מבטיחים שכיסופי הגאולה עתידים להתגשם בעתיד הקרוב וכנגד תופעה זו מתריע ירמיהו ( יר ‘ כט . ( 8 נבואת חנניה ( יר ‘ כח , ( כבר בשנים הראשונות של הגלות ( שנה רביעית לגלות יהויכין , 593 לפסה “ נ , ( על שחרור מהיר מעול בבל , מעיד שהיו לו שומעים שהאמינו או שציפו לשוב לארצם , והוויכוח בין חנניה לירמיהו הוא על התגובה הנכונה על משבר הגלות . מתוך יר ‘ כז-כט ברור שהיה עימות בין שני מחנות – בין “ הדוחקים את הקץ” ומנבאים גאולה קרובה לבין מי שדוחים אפשרות של גאולה בשנים הקרובות “ כי שקר המה נבאים לכם” ( יר ‘ כז . ( 16 המכתב של ירמיהו אל הגולים ( יר ‘ כט ) משקף תשוקה שפעימה בקרב גולים לחזור למולדת , אלא שירמיהו , שלא כמו המוגדרים בפיו “ נביאי , ”שקר המבטאים אי–השלמה עם הישיבה בגלות , הולך “ בשביל : ”הזהב לא גאולה מהירה אבל גם לא גזירה סופית של גלות אין קץ ( ראו גם יח ‘ לז ; 11 יש ‘ סב . ( 4 הגאולה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ