4. האמונה הדתית וקיום המצוות ־ מקור תקווה וציפייה לשיבה לארץ

לשאיפת הגולים לחזור לארצם קשר אמיץ עם האמונה הדתית . הדת הישראלית / יהודאית על גווניה השונים מושתתת על האמונה העמוקה בקשר הנצחי בין האל לעם ישראל והאמונה בקשר הזה חדורה בתודעה ההיסטורית הלאומית של עם ישראל ובמסורת שלו 10 ראו A . W . Bowes , in : W . W . Hallo ) ed . ( , Scripture in Context IV , Lewiston 1991 , pp . 261–262 כבר לפני הגלות והיא המשיכה ונשתמרה בגלות וביהדות . במסורת ההיסטורית שבה האמינו והחזיקו הגולים היה ערך רב לטריטוריה שעליה מושתתים יחסי ישראל עם ה . ‘ הקשר ראשיתו , על–פי המסורת , בימי אברהם , והוא בא לידי ביטוי הן במצוות התלויות בארץ והן במשכן האל בירושלים . העם ישב בארצו מכיוון שהאל , אדון כל הארץ , נתן להם את הארץ למורשה . הקשר הבסיסי והמשולש אל–עם–ארץ הוא קשר בל יינתק לאור “ ברית עולם” בין ה ‘ לישראל . לפיכך , כשם שהעניש את העם וגירשו מן הארץ , כך גם בכוחו ובתכניתו להחזיר את העם לארץ–ישראל . אין זה תהליך שנובע מתוך חוקיות היסטורית “) המשך ( ”הארוך או טבעית , בדומה לאימפריות שעולות ויורדות או תופעות אקולוגיות החוזרות על עצמן , אלא זה תהליך בניגוד לחוקי הטבע וההיסטו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ