1. תודעה ותחושה של גלות

תחושה של גלות גובלת בשאיפה הטבעית לחזור ל “ ארץ . ”אבות תחושה של גלות פירושה מודעות שהעם גלה מארצו , יושב ב “ , ”שבי ולא במולדת חדשה ( השוו דברי רבשקה במל “ ב יח ( 32-31 והוא משתוקק לחזור לארצו . השיבה לציון בימי כורש ודריוש א לא הייתה בבחינת תופעה פתאומית ללא הכנה נפשית , אלא מהלך שחיכו לו זמן רב ופרי של תהליך ממושך וציפייה ארוכה . נראה שכורש ( ויש אומרים דריוש בשנת 520 לפסה “ נ ) נתן את ההכרזה בעקבות פנייה של נציגי הגולים . נבואות יחזקאל ( שישב בקרב הגולים ואל ביתו באו מראשי הגולה לשמוע את דבריו ) על חידוש המקדש ועל התנחלות מחדש של “ שנים–עשר שבטי , ”ישראל לא היה להן מקום ל לא הייתה תחושה של גלות וציפייה בקרב גולים לשוב ולבנות מחדש את המשכן בירושלים הבנויה ולחזור אל ההיסטוריה כפי שהייתה בימי קדם . אפילו בימי עזרא , כשישה דורות לאחר גלות ירושלים , חיו בני הגולה בהכרה שהם אינם יושבים ב “ תפוצה” אלא ב “ , ”שבי כפי שנאמר בעז ‘ ח : 35 “ הבאים מהשבי בני הגולה” ומדובר בקבוצה שלא חיה בתנאי דיכוי 2 סקירה של נבואות הישועה והגאולה ( Oracles of Salvation ) ראו וסטרמן , נבואות גאולה , ושם בעמ ‘ 2...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ