נספח ‭36[‬ג‭Babylon 28186=VAT 16378 :]‬ בשורות ‭18-17‬ נזכרים “יהויכין בן מלך ‭5“ ,”יהודה‬ בני מלך ‭,”יהודה‬ “קוני]הו‭.”]‬