3. המשמעות התיאולוגית והאוניברסלית של גלות ישראל וגאולתו

האמונה המונותיאיסטית הישראלית במהותה טבועה בחותם האוניברסליות . אם אלוהי ישראל הוא בורא עולם , אל אחד ויחיד ואין זולתו ( יש ‘ מה , ( 18 , 6 אלוהי השמים , הרי הוא לא רק אל לאומי אלא גם אדון כל הארץ . לאומיות ואוניברסליות הן שני צדדים למטבע אחד . לפיכך גאולה אחר גלות חורגת מן המסגרת הלאומית ומקבלת משמעות אוניברסלית , והייעודים לעם ישראל בעתיד טבועים בחותם לאומי ובחותם אוניברסלי גם יחד . נבוכדנאצר הגלה את ישראל בצו האל אבל בד בבד כניעת מצרים בידי מלך בבל היא חלק מן התכנית האלוהית לגאולת ישראל : “ הנני נותן לנבוכדנאצר מלך בבל את ארץ מצריםפ ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל” ( יח ‘ כט ; 21-19 לא-לב . ( דעת ה ‘ בעולם קשורה בגורל עם ישראל בעת צרה בהיותו בשבי הגולה ובעת ישועה בשיבתו למולדתו ( יש ‘ מ ; 5-1 מה ; 21 מט ; 26 יח ‘ כב ; 16 לט ; 27 לו ; 23-22 תה ‘ קב . ( 22-14 הענשת בבל תביא להכרה בה ‘ בקרב העמים כולם : “ כי תמלא הארץ לדעת את כבוד ה ‘ כמים יכסו על ים” ( חב ‘ ב ; 14 יר ‘ יב ; 17-14 טז . ( 21-19 מפלת גוג על הרי ישראל תאיר את עיני הגויים “ והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ