א. נביאי שקר

הדיבור על גלות ארוכה מכוון נגד הנבואות והבשורות של נביאי שקר בגולה וביהודה , החוזים שבירת עול בבל , שיבה מהירה לציון “ בעוד שנתיים ימים” והחזרת כלי ה ‘ מבבל לירושלים “ עתה מהרה” ( יר ‘ כז ; 20-16 כח ; 15 , 11-1 כט . ( 9-8 התופעה של נביאי שקר מתרחשת בעיקר בקרב קהל הנתון בין ייאוש לתקווה , בין מצוי לרצוי , בין חלום למציאות . לכן אין זה מקרה שיש בירמיה וביחזקאל התייחסות רבה לתופעה של המתנבאים לשקר , הנבאים מלבם והאל לא שלחם ( יר ‘ ו ; 13 כג ; 9 כז ; 18-14 כח ; 16-1 כט ; 23-21 , 9-8 יח ‘ יג . ( 6 , 2 המאבק של ירמיהו ושל יחזקאל בנביאי השקר , הן ביהודה והן בגולה , מעיד על התקווה לגאולה מהירה שקיננה בקרב הגולים ותקווה זו שימשה קרקע פורייה לצמיחתם של חוזים , הן ביהודה והן בגולה , המבטיחים הגשמת חלומות ( ראו יר ‘ כט ( 8 ומפיחים תקוות שוא . ירמיהו ויחזקאל מתריסים נגד נביאי השקר , “ נביאי : ”השלום “ וירפאו את שבר עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום” ( יר ‘ ה ; 12 ו ; 14 ז ; 5-1 ח ; 11 כג ; 17 וראו גם מיכה ג ;( 5 “ הנבאים אל ירושלים והחזים לה חזון שלם ואין שלם” ( יח ‘ יג . ( 16 , 10 הם חוזים לעם ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ