2. נבואות

הנביאים אינם מטיפים למצוות ולחוקים חדשים . הם אינם מחדשים אלא מבססים את חזונותיהם על “ החומר . ”הגולמי ההדגמות והדימויים לקוחים מתולדות העם בימי קדם . הנביאים השתמשו גם בסוג הקדום של “ נבואות על הגויים” בזיקה לגלות ולגולים . נבואותיהם מתבססות ומסתמכות על מסורות המעוגנות בתורה ( שקיבלה את נוסחה הסופי כקאנון במרוצת ימי הבית השני . ( אין כאן אלא ביטוי לתופעה של המשכיות בדומה לכהונה ששמרה על חוקים ריטואליים מן המסורת שהייתה קיימת במולדת תוך שינויים מסוימים הנובעים משינויים בתנאי הסביבה ומהתפתחות האמונות והדעות במרוצת הדורות . הנבואות “) דבר ה ( ” ‘ נאמרו על רקע המציאות שבה חי הנביא , אלא שהנביא מציג את המציאות כפי שהוא מבין אותה ומפרשה . הציטוטים מפי העם המובאים בספרי ירמיה , יחזקאל וישעיה במסגרת הפולמוס “) נאומי ( ”ויכוח של הנביא עם קהלו ( כמו יח ‘ יח , ( 2 או בהקשר של נבואות נחמה ( כמו יר ‘ לג ( 24 הם מקור חשוב ללימוד הלכי הרוח של העם ביהודה ובגלות . הנבואות המופנות אל הגולים מתמקדות בנושאים האלה : ( א ) סיבת המצב הטראגי תוך צידוק הדין האלוהי . בהסבר תיאוצנטרי של המצב ניסו הנביאים לגשר ע...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ