1. נביאים

הנביאים בגולה , כמו קודמיהם , לא היו מוסד מאורגן ומוכר ( לעומת בתי–אב , בית המלוכה , מוסד הזקנים וכהונה , נביאי חצר ונביאי מקדש , ( אין להם בהכרח ייחוס , הם פועלים כפרטים , כאחד העם , וסמכותם נובעת מכוח אישיותם ואמונתם , ומן האמונה הרווחת בציבור שהאל מודיע את רצונותיו וכוונותיו באמצעות הנביאים שהרי “ לא יעשה ה ‘ אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים” ( עמ ‘ ג ; 7 יר ‘ כח ; 8 יח ‘ לח ; 17 חגי ב . ( 10 בדה “ י משולים הנביאים ל “ מלאכי האלוהים” העומדים “ בסוד ה ” ‘ ( יר ‘ כג ( 22 , 18 ומעבירים את דברי האלוהים אל קהל היעד ( דה “ ב לו . ( 16-15 יחזקאל משול ל “ : ”מופת “ כי מופת נתתיך לבית ישראל” ( יב . ( 6 כשם שמופת הוא אירוע יוצא דופן הבא לגלות את כוונת האל , כך הנביא הוא “ מופת” שכן במעשיו ובדבריו הוא מגלה את רצון האל ( יש ‘ מד . ( 26 העם זקוק לנביא כדי שיודיע את דבר ה : ‘ “ אתותינו לא ראינו אין עוד נביא ולא אתנו יודע עד מה” ( תה ‘ עד . ( 9 התופעה שנביאים מסוימים הם גם כוהנים היא פועל יוצא מן האמונה שהם הצינור המקשר בין האל לאדם ( דב ‘ ה ; 5 לד . ( 10 לפני החורבן גם הכוהנים ( באמצעות ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ