מבוא

נביאים ונבואות לא פסקו עם חורבן הממלכות אלא נמשכו גם בגולה , כנאמר ביר ‘ כט : 20 “ ואתם שמעו דבר ה ‘ כל הגולה אשר שלחתי מירושלים בבלה” נאמר “ בבלה” ולא “ . ”אשורה לא ידוע על נביאים שחיו ופעלו בקרב הגולים לפני גלות יהויכין . יונה הנביא , על–פי הסיפור המאוחר , נשלח אל נינוה לדבר אל תושביה , ולא ידוע אם חי בגולה או ביהודה . הקדשת הנביא יחזקאל על נהר כבר ( יח ‘ א ג-1 ( 13 היא על–פי הדפוס המצוי אצל מיכיהו בן ימלה ( מל “ א כב ( 23-19 ואצל ישעיהו ( יש ‘ ו ) עם שינויים אחדים . הפנייה של נציגי הגולים אל הנביא יחזקאל ( יח ‘ ח ; 1 יד ; 1 כ ; 3 , 1 לג ( 33-30 היא המשך של מסורת דרישת דבר ה ‘ מאת הנביאים מלפני החורבן ( בר ‘ כה ; 22 שמ “ א ט ; 9 מל “ א כב ; 8 מל “ ב יט ; 2 כב -14 ; 18 יר ‘ כא ; 2 לז . ( 17 הנביאים בגולה , בדומה לנביאים בארץ–ישראל לפני החורבן , נלחמים בתופעה של “ נביאי שקר” ( כמו מל “ א כב ; מי ‘ ג ; 5 יר ‘ ו ; 15-13 כג , ; 32-13 יח ‘ יג , ( מוכיחים את קהלם , מתפלמסים עמו , מאיימים וחוזים פורענות שתפקוד את העם החוטא , מטיפים לחזרה בתשובה , אומרים דברי עידוד ונחמה וחוזים גאולה . יש ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ