ה. מצוות ומועדים

מי הוא יהודי ? זה הנוהג לשמור ולקיים את “ דת היהודים” ( קדמ ‘ יד , ; 234 , 228 נגד אפיון ב , , ( 210 , 178-171 ודת זו מקופלת בחוקים ובמשפטים של התורה , שהם ייחודיים לעם ישראל . אלו הם סמלים המצביעים על אמונה , על זהות עצמית ועל שונות . על כך נאמר במשלי כח 4 ( לפי גירסת השבעים ) “ ואוהבי תורה מקיפים עצמם . ”בחומה אלו הם צווים המציבים גבולות ונותנים מסגרות ליהודים באשר הם . על כך אומר ההיסטוריון הרומי טקיטוס : “ כל מה שקדוש אצלנו הוא טמא אצלם , ואילו מה שמותר להם בשבילנו הוא . ”טמא מכאן החשיבות של הפריבילגיה “ הזכות לחיות על–פי מנהגי האבות” או “ על–פי חוקי האבות” הידועה מן התקופה ההלניסטית–רומית . החשיבות של קיום החוקים והמצוות נובעת מכך שהזהות והייחוד אינם פועל יוצא מעובדת לידה בלבד ( גניאלוגיה ) אלא גם דרך חיים . ליד מקום מים ? ירמיהו מצווה על שריה לקרוא את המגילה / ספר ואחר כך להשליך את הספר אל תוך הנהר ( יר ‘ נא . ( 64-63 העיתוי המתאים לקרוא את דברי ירמיהו הוא במעמד ציבורי , מקום ההתכנסות במקרה זה ליד מקור מים . וכך בנחמ ‘ ח . ‘ ראו גם דנ ‘ ח ; 2 י . 4 במעשי השליחים טז 13 נאמר : “ ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ