ד. קריאת התורה והתפילה

באין מקדש , במות ומזבחות עלה ערכן של קריאת התורה ושל התפילה כדרכי העבודה לאל וכאמצעים להביע יראת אלוהים , התוודות , לשטוח תחנונים , לומר קינה על אסון לאומי או לזמר דברי תודה . קריאת התורה והתפילה מסמלות רצף היסטורי של עבודת אלוהי ישראל . גם לאחר שנבנה המקדש מחדש “) הבית ( ”השני לא ירד ערך הפנייה לאל בתפילה כצורה של עבודת האל בצד קורבנות . אצל ישעיהו ( השלישי (? המקדש בירושלים והתפילה נזכרים יחד , ובית המקדש נקרא “ בית : ”תפילה “ והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית–תפלה יקרא לכל העמים” ( יש ‘ נו . ( 7 נחמיה שעלה לירושלים משושן הבירה מרבה להתפלל ( נחמ ‘ א ; 11-5 ב ; 4 ד ( 3 ולעזרא מיוחסות שתי תפילות ( עז ‘ ט ; 15-6 נחמ ‘ ט ( 37-5 על אף קיומו של בית מקדש שם יכלו להקריב . בתפילות אלה מודגש הווידוי “ על חטאות בני ישראל” והבעת חרטה ובקשת עזרה ( עז ‘ י ; 10 נחמ ‘ א ; 6 ט 3-2 וכן ראו דנ ‘ ט , 4 ; 20 דה “ ב ל 22 ובמקור הכוהני וי ‘ ה ; 5 טז ; 21 כה ; 40 במ ‘ ה 7 וכך ב “ תפילת , ”שלמה ( יב (! מעולם לא בנו מקדש . ”בנכר וכך אלברטץ , גלות , עמ ‘ ; 94 בל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ