ג. “ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם” (יח' יא 16)

ההגליה הציבה בעיה קשה בפני הגולים – כיצד להמשיך ולעבוד את אלוהי ישראל ? עבודת האל ( ים ) במקדשים , קורבנות ומנחות – זו הדרך המקובלת לעבוד את האל גם בישראל וגם בעמים . כיצד אפשר לירוא אלוהים בלא קורבנות ו / או מנחות במקום מקודש מסוג כלשהו ? היכן יפנו אל האל ( הלאומי ) בתחינה , בקשה ותפילה הכרוכות בשבועה , או בנדר , בין שמדובר בפרט ובין שמדובר בציבור אם לא במקום קדוש ( השוו תפילת חנה ; תה ‘ כב ; סה ?( 10 אם נזקקו לדברים אלו במולדתם כל שכן בארץ גלותם . אם החורבן וההגליה הם ביטוי לחרון אף ה ‘ הרי יש צורך להרבות בקורבנות כדי לפייסו , שהרי הקורבנות , על–פי התפיסה המקובלת בעולם הקדום , מגמתם לפייס את האל ( השוו שמ “ ב כד . ( 25 הימנעות מהקרבת קורבנות והגשת מנחות היא תופעה יוצאת דופן ותתפרש בעיני הסביבה הנוכרית כאילו מדובר בקבוצת אנשים “ קשי , ”עורף שאינם יראים את האל ( ים , ( אם להשתמש באחת ההצדקות האשוריות ליציאה למלחמה באויב . היוונים ראו ביהודים אתאיסטים ( נגד אפיון ב , ( 171-168 בגלל 227 מ ‘ ויינפלד , דברים . עולם התנ “ ך , תל–אביב , 1994 עמ ‘ ; 58-57 , 28-26 הנ “ ל , “ קהל , ”הגולה עמ ‘ ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ