א. הדת ככוח משמר ומלכד

בעולם העתיק הייתה זיקת גומלין הדוקה בין דת לחברה ולממלכה . זהותו של האדם נקבעת במידה רבה לפי האמונה ( דהיינו האל ) שבה הוא מחזיק . אין לתאר קבוצה אנושית כלשהי בעת העתיקה שלא קיימה מנהגים דתיים או שלא הייתה לה מערכת של אמונות ודעות . הדת נגעה בכל שטחי החיים , החומריים והרוחניים , של היחיד ושל הציבור . לכן היה צורך גם במקומות התכנסות לצורך עבודת האל וניהול חיי הציבור של הקבוצה בעלת הדת המשותפת . הכרזת כורש ( על–פי הנוסח המובא במקרא ) משלבת “ עם” עם דת : “ מי בכם מכל עמו , ה ‘ אלהיו עמו ויעל” ( דה “ ב לו ; 23 עז ‘ א . ( 3 המקרא הוא המקור הראשי לחקר חיי הדת של הגולים לפני הכרזת כורש ודורות אחדים אחר כך . המקורות החיצוניים שיש להם זיקה כלשהי לגולים עוסקים בענייני מנהל , כלכלה או משפט . אין בהם הארות של ממש , וודאי לא במישרין , על חיי הדת של הישראלים והיהודאים במסופוטמיה , להוציא את העובדה שחלק ניכר מהם המשיכו לשאת שמות עם הרכיב התיאופורי היהויסטי . בהיעדרם של מקורות ראשוניים בכל הנוגע לחיי הדת של הגולים במסופוטמיה בעידן אשור ובבל נקשר חקר הדת של גולי בבל לחקר היצירה הרוחנית בגולה בתקופה הנא...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ