ו. “ספרות התפוצה”

סוג מיוחד של יצירות ספרות מבית היוצר של הגולה ידוע במחקר כנובלות על גיבורים בתפוצה . ( Novels of diaspora ; Diasporanovelle ) חלק מן הסיפורים נתחברו 161 ברטלר , יצירה , עמ ‘ . 110 162 הובעה ההשערה שאלה המנויים לפי בתי–אב עלו מבבל ואלה הנזכרים לפי מקומות הם תושבים שנשארו בארץ והצטרפו לעולים וכולם יחד היוו את אוכלוסיית פחוות יהוד , דהיינו “ בני המדינה” ( עז ‘ ב . ( 1 ראו ויליאמסון , “ , ”יהודה עמ ‘ ; 148 יפת , “ , ”שארית עמ ‘ . 439 163 לדעת הלפרן , “ , ”היסטוריוגרפיה עמ ‘ , 129-103 עז ‘ א ד-1 3 כולל חומר אותנטי מתקופת כורש ואילו עז ‘ ד ו-4 22 מתקופות שונות לאחר כורש . 164 וילס , יהודי ; מיינהולד , “ ; ”יוספוס הומפרי , “ ; ”דיאספורה סמית , דת , עמ ‘ ; 164-158 , 85 , 13-12 קולינס , “ D . B . Redford , A study of the Biblical Story of Joseph ] VTS 20 [ , 1970 ; ”דניאל ; esp . pp . 241 , 250 וילדבסקי , אסימילציה ; ברלין , אסתר , עמ ‘ ; 23-21 גרינפלד , “ ; ”נובלה אלברטץ , גלות , עמ ‘ . 38-23 לסוגה הזאת של סיפורי חצר יש המשך , כמו “ , ”יוסיפון חיבור מימי הביניים . בתקופה הפרסית , אבל בגלות בבל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ