ה. רשימות יחס (גניאלוגיות)

רשימות היחס , ריאליות או פיקטיביות , ובהן רשימות גניאלוגיות הפותחות ב “ אבות” עם ישראל , ( ethnogenesis ) הן מרכיב חשוב באסטרטגיית הקיום וכהוכחה להשתייכות לקבוצה מסוימת . איבוד המסגרת הפוליטית העצמאית המבוססת על טריטוריה , העלה את החשיבות של ההשתייכות על–פי קשר דם ככוח מלכד בקרב הקהילה בגולה . הגולים היו מאורגנים כבר במולדתם על–פי קשרי דם ומשפחה והדבר נמשך גם בגולה . רשימות יחס רבות מצויות במקרא ומקורותיהן שונים . חלק מרשימות היחס המובאות במקרא חוברו בקרב בתי אב שהיו בגולת בבל כהמשך לנוהג שהביאו עמם ממולדתם ונועדו לשמור על “ זכויותיהם ההיסטוריות” בנחלת אבותם , וכן כדי להוכיח את שייכותם ל “ זרע . ”קודש כלומר , הניתוק של המשפחה מנחלת המשפחה היה אחד הגורמים לדבקות יתר בשמירה על רשימות יחס בגולה . הנביא יחזקאל , שחי בגולה , פוסק שכל “ הנביאים החזים שוא והקסמים כזב בסוד עמי לא יהיו ובכתב בית ישראל לא , ”יכתבו רמיזה לרשימות יחס ( יג 9 וראו עז ‘ ב ; 62 נח ‘ ז . ( 64 השמירה על מגילת יחס הייתה חשובה מאוד בקרב 157 ויינפלד , “ גלות , ”בבל עמ ‘ . 175-171 158 זליגמן , “ , ”מסורת עמ ‘ . 95-94 ראו למ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ