ד. קינות, מזמורים ותפילות

הרקע המתאים לקינה הוא אסון שפקד את הפרט או את הציבור ( ראו מי ‘ א ; 9—6 דה “ ב לה . ( 25 יחזקאל נושא קינה “ אל נשיאי ישראל” ( יט . ( חורבן המקדש והעיר כעונש מאת האל בקנאת אפו הוא נושא מרכזי במגילת איכה ( א , ; 12 ב ; 1 ג ; 1 ה . ( במגילה משמשים בערבוביה תיאורים של סבל וזוועות החורבן וההגליה , תלונה על האסון שהביא האל על עמו , ההכרה בחטא , הצדקת האל ותחינה לעזרה ( כמו א , 18 , 8 , 3 ה . ( 16 יש סבורים שמגילת איכה נתחברה בבבל ששם הכירו הגולים את הסוג הספרותי של קינה (• ( BALAG ; er š emm על חורבנה של עיר ( כמו אור או ניפור . ( כמה מן הקינות מסתיימות בשיקום העיר ובחזרה 152 על עריכת ספר מיכה בגלות עם הדגשת הצד התיאולוגי ראו ירמיאס , “ , ”משמעות עמ ‘ -330 . 354 ירמיאס מביא לחיזוק טענתו את הכתובים במי ‘ א ; 13 , 7 , 5 ב ; 10 , 3 ג ; 4 ו . 14 לדעתו , מיכה דיבר על הענשת שכבות חברתיות מסוימות , והעריכה שינתה וכיוונה את העונש על כל העם , אבל בסופו של דבר הטיהור והגאולה יחולו על כולם ( ה . ( 13-9 אשר לעריכה ולתוספות בגלות בספר עמוס ראו W . A . G . Nel , “ Amos 9 : 11 – An Unconditional Prophecy o...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ