ב. התורה

למסקנות הנובעות ממחקרים על התהוות התורה ( חמישה חומשי תורה ) ותהליך חיבורה יש משמעות בכל הנוגע לדת ישראל ולהתפתחותה לפני הגלות , בגלות ובדורות שלאחר מכן ( יהדות , ( שכן התורה על חוקיה ומשפטיה היא שהבדילה את ישראל , “ עם לה ” ‘ ( דב ‘ כו ; 19-16 כז , ( 10-9 משאר העמים , מסמלת את ייחודו , קבעה את אורח חייו ( דב ‘ ד ; 5-8 לב ( 47-46 והבטיחה את המשך קיומו וזהותו כישות דתית ולאומית , כעם ( דב ‘ כז . ( 9 חשיבותה של התורה כ “ חקות החיים” ( יח ‘ לג ; 17-15 כ , ( 11 ובאופן מיוחד בתפוצות , באה לידי ביטוי ב “ ספרות הגולה” ( כמו ספר טוביה , ( שם מודגשות החשיבות , הדבקות , ההקפדה וההחמרה בקיום המנהגים ובשמירה על האיסורים שבתורה ( כמו מאכלים ונישואי תערובת , שמירת השבת וראו להלן ) לעומת הירידה בערך הפולחן . תהליך החיבור והעריכה למארג אחד של כל המסורות המעוגנות בתורה לוט בערפל והתיאוריות רבות ואף מנוגדות . חוקרי מקרא מקדימים את החיבור הדויטרונומיסטי אחדים מחרוזת הסיפורים על ירושת הכיסא ( Succession Story ) הוא חיבור מלאחר ההגליה כחומר תעמולה לכינון מחדש של בית דוד . ההערה בשופ ‘ יח : 31 “ עד יום גלות...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ