3. היצירה הספרותית וההיסטוריוגרפית

הרשות שניתנת לקהילת גולים או מהגרים להתארגן על–פי המבנה החברתי המסורתי לא היה בה כדי להבטיח שמירה מדור לדור על הזהות העצמית . תודעה של זהות מחייבת התעניינות והתייחסות למוצא ולהיסטוריה של הציבור המבקש לשמור על זהותו ועל ייחודו האתני–לאומי–דתי . יכולת ההישרדות תלויה בעומק השורשים . הרצון לשמירת הזהות והלכידות משמש מצע ותשתית ליצירות לסוגיהן בתחום הרוח , בבחינת “ כתב זאת זכרון , ”בספר זיכרון קיבוצי העובר “ מדר לדר” ( שמ ‘ יז . ( 14-16 הדיון ביצירה הספרותית וההיסטוריוגרפית בגולת בבל מעלה שאלות אחדות : מה הם מקורות המידע ליצירות ההיסטוריוגרפיות , מאילו חוגים צמחו החיבורים ומה מידת מהימנותם ההיסטורית ? מה רקעה , מה מגמתה ומה תוכנה של הפעילות הרוחנית 87 כהגדרתו של ברינקמן , אימפריה , עמ ‘ . 18 88 לסוגיה זו ראו רפפורט , “ , ”היהודים עמ ‘ 135-134 ולהלן , פרק אחד–עשר . 89 וכך עזגד ( עז ‘ ח . ( 12 ביקרמן , “ עזרא , ”ונחמיה עמ ‘ , 23 , 22 , 15 , 7 המציין ששמות עם רכיב תיאופורי יהויסטי הולכים ומתרבים במרוצת הדורות בגלות בבל . ראו גם להלן , הע ‘ . 366 90 בסוגיה זו דן ויינפלד , “ , ”מגמה עמ ‘ , 242-2...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ