1. המשבר והייאוש

עיקרים וסמלים באמונת ישראל שהיו מושרשים בעם דורות רבים הוטלו בספק וגרמו למשבר עמוק במחשבה הדתית . אפשר לחוש את המשבר הפוליטי , הדתי והחברתי שפקד את העם כשמשווים את המצב שהיה קיים לפני הגלות יחד עם הסמלים המציינים זהות וייחוד ( ממלכה , בירה , מקדש , חוקים ומנהגים ) למצב שנוצר לאחר החורבן וההגליה . 1 ביטוי לנוכחותם של מיעוטים רבים בקרב אוכלוסיית אשור ובבל מצוי באוצר השמות בתעודות העסקיות והמנהליות שנמצאו במסופוטמיה . ראו פאלס , “ . ”טמיעה  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ